BRALCZYK JEZYK NA SPRZEDAZ PDF

Wszystkie prawa zastrzeone. Ksika ani adna jej cz nie moe by przedrukowywana ani w aden inny sposb reprodukowana lub odczytywana w rodkach masowego przekazu bez pisemnej zgody Gdaskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Miska 65 tel. Na wstpie 2. Gatunek: reklama 2.

Author:Zulurn Meztimuro
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):1 October 2017
Pages:162
PDF File Size:5.92 Mb
ePub File Size:7.34 Mb
ISBN:790-2-40199-557-3
Downloads:54897
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FektilarWszystkie prawa zastrzeone. Ksika ani adna jej cz nie moe by przedrukowywana ani w aden inny sposb reprodukowana lub odczytywana w rodkach masowego przekazu bez pisemnej zgody Gdaskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Miska 65 tel. Na wstpie 2. Gatunek: reklama 2. Tekst, komunikat, skuteczno 2. Jzyk w kampanii reklamowej 2. Swoisto gatunkowa 2. Konwencja, forma, tre 3. Gra nadawcy z odbiorc w racje i emocje 3. W co nadawca moe gra z odbiorc 3.

Racje i emocje, etyka i magia 4. Reklamowe zabawy w prawd 5. Komunikat jako zbir cech podanych 5. Atrakcyjno 5. Sugestywno 5. Zrozumiao 5. Zapamitywanie 5. Zwizo 5. Oryginalno 6. Funkcje i manipulacje 7. Sowa 8. Jak dziaaj sowa 8. Jakie sowa dziaaj 8. Nowe sowa 60 61 64 74 9. Frazeologia Gramatyka reklamy Czci mowy On, ona i reklama, czyli o rodzaju Co si liczy w reklamie, czyli o liczbie Co, komu i gdzie, czyli o przypadku Mniej wicej najlepszy, czyli o stopniu Reklamowa reklamowane, czyli o nieosobowych formach czasownika My do ciebie, ja do was, czyli o osobie Teraz jest zawsze, czyli o czasie Skadnia Szyk, elipsa, typy zda Slogan Tekst 78 84 84 86 87 89 91 97 Reklama i kultura Spoeczny kontekst reklamy Bibliografia i literatura przedmiotu I ndeks rzeczowy Indeks nazwisk Na wstpie Jzyk jest najbardziej naturalnym narzdziem perswazji, take publicznej, a reklama jest jej rodzajem najczciej spotykanym.

Ta ksika mwi o perswazyjnym uyciu jzyka w reklamie. To, co w komunikacie reklamowym najciekawsze, a take to, co najskuteczniejsze, zaley w znacznej mierze od indywidualnej inwencji, talentu i natchnienia oraz od przypadku, ktry czsto pozwala tworzy teksty znakomicie skuteczne.

Odkrycie przepisu na skuteczn perswazj jest jednak cigle przed nami. Mam wielk nadziej, e nieprdko taki przepis znajdziemy. Ale to nie znaczy, e nie mona zajmowa si tym, co pomaga i co przeszkadza w porozumiewaniu si, a take w skutecznej perswazji, ktra przecie jest rodzajem porozumiewania si. Reklamowe chwyty i sposoby uycia jzyka tworz zbiory praktycznie nieskoczone - wiadomy czytelnik moe zapewne przytoczy wiele ciekawszych przykadw ni tu podane - rzecz tej ksiki jest tylko wprowadzenie pewnego porzdku w pozornie bezadnym, migotliwym i nieokieznanym wiecie tekstw reklamo- wych, zwaszcza za ich najbardziej wraliwych" czci: sloganw, w ktrych koncentruj si jzykowe chwyty perswazyjne.

Wiele analizowanych tu autentycznych przykadw bdzie w momencie lektury ju zapomnianych. Ale przykady s tylko po to, by zilustrowa zjawisko. Rwnie wane, jak prawdziwe s te przykady, w ktrych fikcyjna lub symboliczna nazwa wskazywa ma na typowo jzykowej konstrukcji, a nawet takie, ktrych reklamowe wykorzystanie jest by moe dopiero przed nami Mowa jest o zastosowaniu jzyka polskiego w reklamie, przykady s polskie.

W wielu wypadkach to mniej lub bardziej wierne i mniej lub bardziej udatne tumaczenia z jzykw obcych, ale tu wszystkie teksty reklamowe s traktowane tak, jakby byy utworzone po polsku. Chodzi przecie o oddawanie myli w tym jzyku - niezalenie od tego, czy myli pierwotnej, czy wynikej ze zrozumienia obcojzycznego tekstu. A poniewa jzykowa forma reklamy to wynik tumaczenia myli na sowa, nie sposb, mylc o jzyku, unikn mylenia o myleniu. Tre wa- niejsza jest od formy, ale co jest form, a co treci, trudno nieraz odrni.

A moe reklama to tylko forma, w ktr ubrana jest tre najprostsza: Kup"? Reklama moe by przedstawiona jako specyficzna gra midzy nadawc a odbiorc. W grze jest wiele zabawy i wiele walki. A take dynamizmu. Role jednak s stale nadawca i odbiorca reklamy si nimi nie zamieniaj. Nie staram si kibicowa adnemu z nich. Jeli kto zechce, moe dostrzec w tej ksice instrukcj dla nadawcy, jak nie da si przyapa na przekraczaniu regu porozumienia, jak manipulowa i zjednywa.

Jak wygra z klientem. Ale moe to by rwnie instrukcja dla konsu- menta, jak nie da si zmanipulowa, jak rozpozna prby przekroczenia regu rzetelnego nakaniania. Jak z reklam nie przegra. Chciabym, eby to bya te instrukcja dla wszystkich: jak wiadomie przey nieuniknion przygod z reklam.

Za cenne uwagi dzikuj tym, ktrzy byli pierwszymi czytelnikami: dr Lucynie Kirwil, red. Elbiecie Kisielewskiej, dr Graynie Majkowskiej, red. Halinie Marszaek, prof. Waleremu Pisarkowi, dr. Marianowi Pacheckiemu, prof. Halinie Satkiewicz i mgr. Krzysztofowi Wiewiorowskiemu. Tekst, komunikat, skuteczno Komunikat reklamujcy pierniczki helikoptery, polisy ubezpieczeniowe zachca do kupna towaru: pierniczkw helikopterw, polis. To oczywiste. Mniej oczywiste jest to, e ten sam komunikat ogoszenie w pimie, plakat, film i tym podobne to rwnie towar, ktry trzeba - jak najlepiej - sprzeda.

A kupowany jest dwukrotnie. Ci, ktrzy go zamawiaj: producenci, oferenci, kupujc najpierw miejsce na swoj reklam, potem akceptujc jej ksztat, s pierwszymi kupcami.

Drudzy kupcy to publiczno mediw: potencjalni nabywcy, klienci. Ich kupowanie" jest dwojakie: kupuj" komunikat tak, jak inne komunikaty jzykowe - podoba si im, chtnie go ogldaj; i kupuj" tak, jak atrakcyjn propozycj - daj si namwi na korzystanie z tego, co ten komunikat poleca. I w kocu kupuj towar.

Komunikat dobrze peni swoj funkcj, jeli skutecznie do czego namawia. Zazwyczaj cho nie zawsze skuteczniej na- mawia wtedy, gdy si podoba. Podoba si nie znaczy wycznie: jest uznawany za atrakcyjny estetycznie.

To take: odpowiada temu, co odbiorca chce myle, nie narusza w sposb niepodany jego zwyczajw, nie drani. Trudno dyskutowa, co jest najistotniejsz czci komunikatu reklamowego. Zapewne bywa rnie w rnych typach komunikatw.

Zaley to od rodzaju mediw, a take od wielu innych czynnikw, wewntrznych i zewntrznych. Mona uzna, e najwaniejsze jest zharmonizowanie rnych elementw komunikatu: obrazu i napisu prasa, reklama uliczna ; dwiku i tekstu mwionego radio ; albo wszystkich razem telewizja. Do rzadkoci nale sytuacje, w ktrych komunikat reklamowy obywa si bez tekstu jzykowego. Tekst pojawia si waciwie zawsze, choby zredukowany do jednego sowa wtedy jest to najczciej nazwa produktu.

Charakter jzykowy mona zreszt przypisa te miejscu, w ktrym ta nazwa wystpuje. W tekcie jzykowym pisanym i mwionym mamy do czynienia z perswazj najwyraniej zauwaaln i najatwiej poddajc si przetworzeniom.

Uchodzi on wic tradycyjnie za najbardziej naturalny i skuteczny rodek nakaniania - jeeli nie bra pod uwag siy. Przy wszelkich swoich przewagach w dziaaniach perswazyjnych jzyk ma jednak pewien istotny mankament, wynikajcy zreszt z tych przewag: oto w jzyku mona atwo kama, o czym odbiorca doskonale wie. Wiemy, e mona kama rwnie dwikiem, obrazem, e mona kama, dziaajc na tak niewinne" zmysy, jak wch i smak, ale odbiorca rzadziej to sobie uwiadamia.

Jzyk jest naturalnym systemem symbolicznym, systemem znakw - poredniczy midzy nami a rzeczywistoci. Fotografia, czy te zainscenizowane zdarzenie pierwotnie jest odbierane wanie jako wierne odbicie rzeczywistoci, nie jako znak. Obraz moe by zatem bardziej wiarygodny i sugestywny ni tekst jzykowy to samo mutatis mutandis dotyczy dwiku.

CISCO EA3500 MANUAL PDF

Język na sprzedaż

Peer comments on this answer and responses from the answerer agree. In corpus order they are: Kate marked it as to-read Jan 30, Book crocodile rated it it was amazing Jan 27, Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Aleksandra rated it really liked it Jun 04, Vote Promote or demote ideas. Patents, Trademarks, Copyright Law: Login to enter a peer comment or jrzy. Login or register free and only takes a few minutes to participate in this question. Martyna rated it liked it Apr 06, Barbara added it Jan 09, There are no discussion topics on this book yet. To see what your friends thought of this book, please sign up.

SHIRDI SAI BABA HARATHULU IN PDF

Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż

.

Related Articles